فرم ثبت اطلاعات متقاضیان کار در هلدینگ فولادیار (سهامی خاص)

فرم ثبت اطلاعات متقاضیان کار در هلدینگ فولادیار (سهامی خاص)

این فرم به منزله در خواست کار می باشد و هیچ گونه تعهدی شرکت در خصوص کار ندارد و از تماس های و پیگیری های مکرر بپرهیزید