مجمع فوق العاده 3 اسفند

مجمع فوق العاده 3 اسفند

 سهامداران محترم گروه شرکت‌های تعاونی فولادیار

✅️ نظر به تکلیف مجمع عمومی قبلی برای برگزاری مجمع فوق‌العاده‌ای در خصوص تغییر در بند ب ماده ۱۲ اساسنامه (شرایط اختصاصی عضویت)از جمله ادامه عضویت سهامدارانی که فوت می‌شوند را به شکل انتقال سهام به خانواده و وارث ایشان، با رعایت قوانین تکلیف و مصوب نموده بود و همچنین ضرورت تصویب برخی آیین‌نامه‌ها در رعایت کنترل‌های داخلی شرکت، برگزاری مجمع برای روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ از ساعت ۸ صبح در هتل امیران نیشابور با چاپ آگهی‌های قبلی هماهنگ گردیده که به پیوست آگهی‌های آن تقدیم حضور می‌گردد ازآنجاکه طبق قوانین در آخرین نوبت انتشار آگهی با حضور هر تعداد از اعضاء محترم این مجمع رسمیت می‌یابد، خواهشمند است در جلسه مذکور حضور به هم رسانید.⚘️
با احترام – هیات مدیره

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2023 برای ثبت گروه شرکت های تعاونی فولادیار محفوظ است