بازدید معاونت محترم بهره برداری و مدیر محترم فولاد سازی مجتمع فولاد خراسان و مدیرعامل شرکت پادیر ماندگار از کارخانجات در دست احداث آهک فولادیار نوین

بازدید معاونت محترم بهره برداری و مدیر محترم فولاد سازی مجتمع فولاد خراسان و مدیرعامل شرکت پادیر ماندگار از کارخانجات در دست احداث آهک فولادیار نوین

بازدید از پروژه احداث مجتمع صنعتی کارخانجات آهک فولادیار نوین.

بازدید آقای مهندس زارع معاونت بهره برداری مجتمع فولاد خراسان و آقای مهندس شفیعیان مدیر فولاد سازی مجتمع فولاد خراسان و عضو هیأت مدیره شرکت تعاونی فولادیار با حضور مدیر عامل شرکت پادیر ماندگار و هیأت مدیره گروه فولادیار از پروژه احداث مجتمع صنعتی کارخانجات آهک فولادیار نوین .


روابط عمومی شرکت تعاونی فولادیار

تعداد نظرات (0)


پیام بگذارید

کلیه حقوق کپی رایت © 2023 برای ثبت گروه شرکت های تعاونی فولادیار محفوظ است